Vår förskola

Förskolan Trumman ingår i Brandbergens förskoleenhet och är beläget inne i Brandbergen, på Vädurens gata.

Vi erbjuder en spännande, lärorik och trivsam miljö där barnen ges möjlighet att utforska sina förmågor. Vår tro är att alla kan utvecklas i en inspirerande och lärorik miljö. Våra avdelningar är anpassade efter barnens ålder och egna utforskande. Vi arbetar utifrån barnens intressen och behov. Under dagen delas barngruppen in i mindre grupper.

Med stort fokus på utomhuspedagogik tillbringar vi stora delar av dagarna utomhus. Vi ger oss ut i närområdet som inbjuder till spännande lekar både för stora och små. Vi har nära till grönområden och skogen, vilket även dessa används i vår pedagogiska verksamhet. Vår förskolegård sträcker sig runt hela förskolan, med flera pedagogiska miljöer som barnen varit med och skapat själva.

För oss är det viktigt att ni som familj känner en tilltro till att ert barn har en bra och händelserik dag där lärande, lek, experimenterande, skapande och gemenskap bildar en helhet. Vi har en förskola där alla känner sig välkomna och uppskattade. Våra värdeord som verksamheten grundar sig på är demokrati, lärande, glädje, meningsskapande, nyfikenhet och mångfald. Vi önskar er varmt välkomna till Brandbergens förskoleenhet!

Senast uppdaterad: 7 augusti 2018