Våra avdelningar

Foto: Elisabeth Quell Foto: Elisabeth Quell

Vår förskola består av sex avdelningar varav fyra är anpassade för de yngre barnen, 1–3 år och två avdelningar för de äldre barnen, 4–5 år.

Bananen, Druvan och Mangon

På dessa avdelningar är miljöerna och materialen anpassade efter barn i åldrarna 1–3 år. Dessa lockar barnen till ett utforskande och lärande som sätter deras kreativitet och fantasi i gungning tillsammans med kompisar och pedagoger. Miljöerna är planerade så att barnen själva ska kunna ta fram material och fritt röra sig mellan de olika rummen. Tillsammans med pedagogerna provar vi på lera, måla, rita, bygga, dansa och att röra oss mellan de analoga och digitala verktygen.

Päronet och Äpplet

På dessa avdelningar går förskolans äldsta barn. På de äldre barnens avdelningar är projektet som avdelningarna arbetar med en central mötespunkt för barnen. Spår från morgonens arbete lever kvar så att barnen själva kan fortsätta arbeta och utforska. Att bygga och konstruera är lika självklart som att måla och rita. Vi rör oss även i den digitala världen tillsammans med barnen och ger dem en möjlighet att möta det analoga med digitala verktyg för att skapa nya lärdomar och sett att se på omvärlden.

Päronet och Äpplet arbetar skolförberedande och fokuserar mycket på att barnen ska bli självständiga och klara av mycket själva. Detta stärker även barnens självkänsla och att kunna lita på sin egen förmåga.

Senast uppdaterad: 14 februari 2020